Vänd, vindar vänd!

Detta blogginlägg är skrivet av Lasses fotoblogg.

Den senaste tiden har olyckligtvis varit tämligen stökig. När jag har önskat medvind har jag fått motvind. De återkommande virusinfektionerna, som startade i mitten av december, ledde i skiftet februari/mars till att jag fick lymfom i en av mina tonsiller. En virusframkallad tumör i halsmandeln samt i närliggande vävnad nere i svalget är inte vanligt bland patienter som genomgått benmärgstransplantation…

Läs hela inlägget av Lasses fotoblogg här –> Vänd, vindar vänd!