Större dagsvärmare Macroglossum stellatarum

Detta blogginlägg är skrivet av Rolfs Naturfotoblogg.

Större dagsvärmare är en inflyttande art som varje år kommer in i vårt land från Sydeuropa. Den kan sprida sig över hela landet som den har gjort i år. Under 2022 har det kommit i mycket stort antal. Till dagens datum 21/10 har det registrerats 1262 individer på Artportalen. Annars varierar antalet kraftig från år till år. Årets antal fynd…

Läs hela inlägget av Rolfs Naturfotoblogg här –> Större dagsvärmare Macroglossum stellatarum