Mycket av det vi älskar är hotat

Detta blogginlägg är skrivet av Björn Dahlfors.

Den biologiska mångfalden är hotad i Sverige, Europa och världen. Sex av tio arter och 80 procent av naturtyperna som ska rapporteras till EU inom ramen för art- och habitatdirektivet bedöms hotade. Mest hotade är bland annat våra pollinerande vänner fjärilarna och deras älsklingsmiljö gräsmarkerna. Att den biologiska mångfalden är under hot är så klart även ett hot mot dig.…

Läs hela inlägget av Björn Dahlfors här –> Mycket av det vi älskar är hotat