Dunkehallaravinen

Detta blogginlägg är skrivet av OloFoto.

Dunkehallaravinen sägs vara industrins vagga i Jönköping.Här har sedan medeltiden det forsande vattnet i Dunkehallaån använts för att driva kvarnar och verk.Det där är en epok som gått i graven sedan snart 70 år, men ända fram till början av 70-talet kunde man höra hammarslagen eka från ravinens botten när man stannade till på utsiktsplatsen vid Hallmansvägen.Numera är Dunkehalla ett…

Läs hela inlägget av OloFoto här –> Dunkehallaravinen