Bron vid Drottningstorp

Detta blogginlägg är skrivet av OloFoto.

Från Krabberyd på östra sidan till Drottningstorp på den västra går den här bron över Risbrodammen.Utsikt åt söder.Lite längre söderut går det ännu en bro, från Gigeryd till Tunabo. Det här är utsikten från den bron söderut, mot den norra delen av Dumme mosse.

Läs hela inlägget av OloFoto här –> Bron vid Drottningstorp