Apollofjäril Parnassius apollo

Detta blogginlägg är skrivet av Svenska naturbilder.

Apollofjärilen är Sveriges största vita fjäril och den fjäril som är jämbördig med Makaonfjärilen. Den är alltmer sällsynt fjäril som gärna äter nektar från tistlar och klintar i vägkanter och öppna steniga och klippiga miljöer utmed Östersjökusten. Det är en magnifik syn att få se denna stora vita fjäril flyga som en liten fågel längs med kusten. Apollofjärilen finns utmed…

Läs hela inlägget av Svenska naturbilder här –> Apollofjäril Parnassius apollo