2009.  Sundals Ryrs skola lades ned.

Detta blogginlägg är skrivet av Roger Lärk.

Sundals Ryrs skola.  Sundals Ryrs skola lades ned pga kommunens besparingar. Från hösten skulle undervisningen bedrivas i Brålanda skola.Ledsna miner hos föräldraföreningens ordförande Håkan Malmsköld och föräldrar till barn i Sundals Ryrs skola efter besked att skolan läggs ned

Läs hela inlägget av Roger Lärk här –> 2009.  Sundals Ryrs skola lades ned.