1986. Hönan eller ägget

Detta blogginlägg är skrivet av Roger Lärk.

Trollhättan Vilket kom först, hönan eller ägget?  Barnen på daghemmet Lodet vet: Först kom lådan och i den låg både hönan och ägget! Lådan kom förskollärare Christina Lindell med. Hon hade själv gjort den tillsammans med 25 klasskamrater på förskollärarutbildningen i Skövde. – Lådan är ett resultatet av ett projektarbete och kommer att skickas runt mellan dem som  varit med…

Läs hela inlägget av Roger Lärk här –> 1986. Hönan eller ägget