1986. Första maj demonstration i Vänersborg

Detta blogginlägg är skrivet av Roger Lärk.

Vänersborg ”Teli anställda kräver tryggad anställning”. Under den parollen tågade ett sammanbitet gäng från Teli längst bak i Vänersborgs förstamajdemonstration. Längre fram i tåget gick dagens talare, bostadsminister Hans Gustafsson, som i sitt tal inte med ett ord berörde frågan om Telis framtid.

Läs hela inlägget av Roger Lärk här –> 1986. Första maj demonstration i Vänersborg