1996. Skogsgetingar vid sitt bo

Detta blogginlägg är skrivet av Roger Lärk.

Skogsgeting finns i stora delar av Sverige, men i de inre norra delarna finns endast ett fåtal fynd. I Norge förekommer arten i de södra delarna samt i Trondheimsområdet längre norrut. I Finland förekommer den främst i de södra och mellersta delarna, och i Danmark är den allmän. Världsutbredningen omfattar de centrala och södra delarna av Eurasien och Nordafrika, och…

Läs hela inlägget av Roger Lärk här –> 1996. Skogsgetingar vid sitt bo