1993. Trollsök gjorde det lättare att låna böcker

Detta blogginlägg är skrivet av Roger Lärk.

Stadsbiblioteket i Trollhättan körde igång sitt nya dataservice. Låntagarna kunde leta fram de böcker de var intresserade av med hjälp av dataterminaler och alla gamla lånekort ersattes av plastkort med streckkoder.  Bibliotikarie Lola Eriksson läste av streckkoden på låneboken och det nya lånekortet registrerade vad som lånats och av vem.  Med hjälp av dataterminaler kunde låntagarna själva leta fram var…

Läs hela inlägget av Roger Lärk här –> 1993. Trollsök gjorde det lättare att låna böcker