1988. Anti rökveckan

Detta blogginlägg är skrivet av Roger Lärk.

Trollhättan Som ett led i primärvårdens förebyggande hälsoprogram för elever i årskurs sex och sju talade skolsköterskan Margaretha Karlsson om tobak och snus under en dryg lektionstimme på Frälsegårdsskolan i Trollhättan. Nästa gång Margaretha Karlsson träffade eleverna skulle man bland annat tala om tobaksreklam. Då skulle också ett märke delas ut för att fästa på kläderna. Texten löd” Jag har…

Läs hela inlägget av Roger Lärk här –> 1988. Anti rökveckan